• Eigenaarschap

 • Hoe stimuleer je eigenaarschap zodat ideeën actief gemeld en opgepakt worden?

  Deze vraag ligt aan de basis van ons project. Zowel uit interviews als uit eerder onderzoek is gebleken dat bedrijven waar medewerkers veel eigenaarschap voelen beter functioneren. Daarnaast voelt de medewerker zich een stuk prettiger!

   

  Onze methodiek vormt het antwoord op deze vraag en bestaat uit drie delen:

  1. Het waarom
  2. Het proces
  3. De spelregels

 • Het waarom

 • Het proces

  Dit is het proces wat je alleen of met je team kunt doorlopen om van ideeën naar succes te gaan. Een eenvoudige versie met de hoofdlijnen en een uitgebreide versie met meer achtergrond informatie.

 • De spelregels

  Spelregels en randvoorwaarden. Je hebt ze nodig! In deze gids staan per fase mogelijke toepassingen om eigenaarschap te stimuleren. Daarnaast helpen we je met de succesfactoren en valkuilen.

 • Contact

  Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van bovenstaande casus? Neem contact op met sabine@projectcrossover.nl.